ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS | WFS

Openbaar/Kans_van_aantreffen_CE (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: In en rondom Arnhem hebben tijdens WO II allerlei oorlogshandelingen plaatsgevonden. Arnhem behoort dan ook tot de zwaarst getroffen regio’s. Na WO II zijn veel van de explosieven opgeruimd en hebben er allerlei grondroerende werkzaamheden plaatsgevonden. Op basis van deze feiten en historisch onderzoek is Arnhem verdeeld in 4 verschillende categoriën die aangeven wat de kans is op het aantreffen van explosieven bij grondroerende werkzaamheden. De categoriën zijn: hoog, verhoogd, verlaagd of laag.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0Child Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Return Updates