ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Twee maal per jaar wordt de parkeerdruk en de betalingsbereidheid in de Arnhemse binnenstad (en schil) gemeten. Per onderzoek zijn er vier vaste meetmomenten: dinsdagmiddag, donderdagavond, zaterdagmiddag en zondagavond. In het najaar is er een extra meetmoment op de zondagmiddag voor een deel van het onderzoeksgebied.
summary: Twee maal per jaar wordt de parkeerdruk en de betalingsbereidheid in de Arnhemse binnenstad (en schil) gemeten. Per onderzoek zijn er vier vaste meetmomenten: dinsdagmiddag, donderdagavond, zaterdagmiddag en zondagavond. In het najaar is er een extra meetmoment op de zondagmiddag voor een deel van het onderzoeksgebied.
extent: [[5,51],[5,52]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
maxScale: 1
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description:
licenseInfo:
catalogPath:
title: Parkeeronderzoek_2023_1
type: Map Service
url:
tags: ["Parkeren","Betalingsgraad","Parkeerdruk"]
culture: nl-NL
name: Parkeeronderzoek_2023_1
guid: 8B6765BD-0C39-46A3-91D9-7EF6A5D0C274
minScale: 0
spatialReference: RD_New