ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (OpenData/Groenkaart)

Groenkaart (0)
Blokhaag Blokhaag
Boomspiegel Boomspiegel
Bos Bos
Cultuurgrond Cultuurgrond
Gazon Gazon
Grafbeplanting Grafbeplanting
Gras/kruiden Gras/kruiden
Haag Haag
Heesters hoog Heesters hoog
Heesters laag Heesters laag
Heide Heide
Kolk/wiel Kolk/wiel
Moeras Moeras
Oevervegetatie Oevervegetatie
Onbegroeid terrein Onbegroeid terrein
Overig terrein Overig terrein
Pad halfverhard Pad halfverhard
Pad onverhard Pad onverhard
Poel Poel
Rozen Rozen
Ruigte Ruigte
Sloot Sloot
Speelondergrond Speelondergrond
Struweel Struweel
Vaste planten Vaste planten
Verticaal groen Verticaal groen
Vijver Vijver
Vlak onderhoud derden Vlak onderhoud derden
Vlak onderhoud projecten Vlak onderhoud projecten
Wadi Wadi
Waterpartij Waterpartij
Weide Weide
Wisselperken Wisselperken
Zandbak Zandbak