ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP | WMS | WFS

OpenData/Bodemonderzoeken (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcGIS Pro

Service Description: Bodemonderzoek Een bodemonderzoek wordt aangeduid via de projectnaam (BIS-code). Verder worden onder meer enkele kenmerken alsmede enkele conclusies van het onderzoek in het gegevensoverzicht aangeduid. Bij meerdere onderzoeken op een locatie is het belangrijk om naar de datum van het onderzoek te kijken. Hieruit kan afgeleid worden welk onderzoek als laatste is uitgevoerd. De kwaliteit die bij dit laatste onderzoek is vermeld, is meestal geldend voor de locatie. Boringen Elke boring is gedaan in het kader van een bodemonderzoek. Voor meer informatie over de mogelijk aangetroffen verontreiniging kunt u de informatie van het onderzoek waarvoor de boring is geplaatst, raadplegen. Het projectnummer bij de boring geeft aan bij welk onderzoek de boring hoort. Updatefrequentie: dagelijks Meer info: https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Bodem/bodeminformatie_op_de_kaart

Map Name: Bodemonderzoeken

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Bodemonderzoek Een bodemonderzoek wordt aangeduid via de projectnaam (BIS-code). Verder worden onder meer enkele kenmerken alsmede enkele conclusies van het onderzoek in het gegevensoverzicht aangeduid. Bij meerdere onderzoeken op een locatie is het belangrijk om naar de datum van het onderzoek te kijken. Hieruit kan afgeleid worden welk onderzoek als laatste is uitgevoerd. De kwaliteit die bij dit laatste onderzoek is vermeld, is meestal geldend voor de locatie. Boringen Elke boring is gedaan in het kader van een bodemonderzoek. Voor meer informatie over de mogelijk aangetroffen verontreiniging kunt u de informatie van het onderzoek waarvoor de boring is geplaatst, raadplegen. Het projectnummer bij de boring geeft aan bij welk onderzoek de boring hoort. Updatefrequentie: dagelijks Meer info: https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Bodem/bodeminformatie_op_de_kaart

Service Item Id: ec69002685a247fb921af53f0aa9c587

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 5000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates